START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH


Czas opisu 1 dzień roboczy.

Od dnia 20 kwietnia 2022 roku będę wyonywać opisy badań MR :

Mózgowia (tzw. mózgu) wykluczenie lub potwierdzenie obecności guzów, przerzutów, zmian niedokrwiennych, zapalnych, uszkodzeń istoty białej np. Stwardnienie Rozsiane (SM). Badanie może wykryć duże tętniaki, ale badaniem referencyjnym do diagnostyki tętniaków mózgowia jest badanie angio TK z kontrastem.

Opisuję badania MR kręgosłupa: szyjnego, piersiowego i lędźwiowego.

Opisy badań narządu rodnego tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (proszę w mailu przekazać nr tel. oddzwonię).

W formie ekspresowej nie opisuję badań naczyniowych tzw. angio MR oraz pourazowych np. z wypadków komunikacyjnych, gdyż rozpoznanie zmian może wymagać równoczesnej oceny skanów Tomografii Komputerowej i innych badań.

W przypadku zlecenia oceny dynamiki procesu chorobowego, co wymaga porównania z poprzednim badaniem – cena porównania jest dwukrotnością ceny podstawowej.

Czas opisu do 24 godzin od dostarczenia badania: w dni od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Badania dostarczone w piątek będą opisane i dostarczone w poniedziałek. W celu uzyskania opisu należy dostarczyć płytę CD z badaniem (MR lub Mammografii) do Centrum Medycznego Bimed ul.Zachodnia 12 a w dni robocze od 9 00 do 9 30 oraz od 14 do 14 30.

Ewentualne wszelkie zmiany godzin odbioru i wydawania opisanych badań będą podawane na bieżąco na stronie www.krzysztofzaleski.pl w załadce Facebook

W przypadku osobistego dostarczania badania do opisu opłatę za opis należy wpłacić GOTÓWKĄ. Wpłacający otrzymuje wówczas paragon fiskalny z kasy opisującego tj. dr Krzysztofa Zaleskiego.

Osoba zlecająca opis badania obrazowego może otrzymać wynik dzień po dostarczeniu badania osobiście lub na adres mailowy, który poda.

Wraz ze skanami uprzejmie proszę dostarczyć czytelną kopię skierowania, powód wykonania badania np. przebyta operacja neurochirurgiczna głowy lub kręgosłupa bole głowy, zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, stan po infekcji, stan po przebytym udarze. Takie informacje pozwalają mi na sugerowanie ROZPOZNANIA lub/ i sugestie dotyczące dalszego postępowania – co niewątpliwie jest dla Państwa optymalne. W interpretacji uwidocznionych zmian bardzo pomaga podanie chorób współistniejących np. SM, Cukrzycy, zaburzeń rytmu serca.

KONIECZNE jest podanie nr telefonu do kontaktu, gdyby był opisującemu niezbędny.

Mammografie Diagnostyczne i Screeningowe (tzw przesiewowe) opisuję j.w. do 24 godzin (roboczych). Nie opisuję pojedynczych zdjęć mammograficznych np. skan zdjęcia celowanego. Konieczna informacja czy występują dolegliwości w piersiach (czyli w gruczołach sutkowych).

Jeśli występują to gdzie? Od kiedy? Czy bóle (jeśli występują) nasilają się w różnych dniach cyklu miesięcznego.

Czy osoba badana, jej matka, siostra lub córka miały raka piersi lub mają mutację genu BRC.

Opisujący zwróci cenę opłaty za opis w przypadku uniemożliwiającym jego wykonanie np. z powodu dostarczenia uszkodzonej płyty CD uniemożliwiającej odczytanie skanów, w przypadku źle wykonanego badania – nie zawierającego istotnych sekwencji badania np. sekwencji po kontraście, poruszonych skanów, istotnie zmniejszających dokładność niezbędnych informacji oraz jeżeli temat badania MR przekracza kompetencje opisującego:np. gdyby ktoś przysłał do opisu MR serca.

Badanie obrazowe (MR i Mammografia nie wykazuje wszystkich zmian, dlatego czasami dla ustalenia rozpoznania konieczne jest rozszerzenie badania, dalsza diagnostyka np. scyntygrafia lub angiografia lub/i wczesne badanie kontrolne.

UWAGA w czasie urlopu opisującego, wyjazdów lub w przypadku nadmiaru pracy na stronie www.krzysztofzaleski.pl w zakładce Facebook będzie informacja o czasowym nie przyjmowaniu badań do opisów.

CENY :

Opis badania MR mózgowia 200 złotych
Opis badania MR kręgosłupa 1 odcinka 200 złotych, w przypadku opisu trzech odcinków cena (opisu całego kręgosłupa) wynosi 450 złotych
Opis badania Narządu Rodnego 200 złotych
Opis badania Mammografii 100 złotych
Opis badania nie obejmuje KONSULTACJI.

Umawianie na konsultację (sugerowanie rodzaju leczenia lub leczenie, ustalanie dsalszego postępowania z dolegliwościami lub wykrytą zmianą) pod nr tel. 730 704 743 w godzinach od 15 00 do 20 00. W innych godzinach proszę o SMS, a ja oddzwonię.

W przypadku rozszerzernia rodzaju opisywanych badań obrazowych podam będą na Facebook mojej strony www.krzysztofzaleski.pl

W razie konieczności rozmowy proszę o telefon na nr. 730 704 743 w godzinach od 15-20 00 lub o SMS od 8 do 20, a ja oddzwonię.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zaleski
Dr n. med. Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Formularze do pobrania: