START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

NIE zajmuję się rejestracją i umawianiem badań TK i MR

MR czyli diagnostyka metodą rezonansu magnetycznego.  Metoda wykorzystuje odmienne zachowanie cząsteczek wody w zdrowych i zmienionych chorobowo tkankach.

Bezpieczny, bezbolesny sposób diagnostyki chorób nowotworowych, zapalnych, naczyniowych* metabolicznych, demielinizacyjnych i degeneracyjnych mózgowia i rdzenia kręgowego. Metoda pozwala ocenić dynamikę choroby i skuteczność leczenia stwardnienia rozsianego, chorób zapalnych i rozrostowych.

MR wykorzystywane jest również w diagnostyce chorób krążka międzykręgowego tzw. dyskopatiach (a precyzyjniej  przepuklinach jadra miażdżystego), zmian zwyrodnieniowych i ocenie wpływu  procesów zwyrodnieniowych na korzenie, nerwy  i rdzeń kręgowy.

Badanie nieco dyskomfortowe, ale zapewnia bezcenne informacje dotyczące tkanki nerwowej z zastosowaniem różnicowania procesów w korze i istocie białej mózgu.

MR stosowany jest również w badaniu narządów miąższowych jamy brzusznej, NARZĄDU RODNEGO (pozwala na precyzyjne wykrywanie najwcześniejszych form gruczolakowłókniaków – tzw. Mięśniaków) i chorób rozrostowych**

Stosowany w badaniach kontrast umożliwia różnicowanie zmian złośliwych i łagodnych oraz procesów aktywnych (tzw. Rzut choroby) i zapalenia (np. opon mózgowych) od procesów nieaktywnych (tzw. Remisji). Niewielka szkodliwość kontrastu (najczęściej mniejsza niż przyjmowanie  leków dożylnych) i  znacznie większa ilość informacji w  badaniach z jego zastosowaniem  zachęca do częstego stosowania.  Czas wykonania badania (w zależności od wyznaczonego zakresu badania (tj. od diagnozowanej grupy narządów) od 15 do 40 minut.

* Największą skuteczność w wykrywaniu tętniaków mózgu ma Tomografia Komputerowa w opcji angio TK.

** Wykonanie badania MR narządu rodnego nie zastępuje informacji otrzymywanych z ROZMAZU cytoonkologicznego z tarczy szyjki macicy (tzw. Cytologii).

dr n. med. Krzysztof Zaleski
SPECJALISTA RADIOLOGII i Diagnostyki OBRAZOWEJ