START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Diagnostyka piersi z zastosowaniem promieniowania jonizującego (tzw. Rentgenowskiego).

Ilość pochłanianego promieniowania dla statystycznie badanej Kobiety odpowiada ilości promieniowania jakiemu podlega podczas ośmiogodzinnego lotu samolotem. Mammografię należy wykonywać  co 12 miesięcy jeśli mama siostra lub córka chorowały na raka piersi,  a profilaktycznie co 2 lata. Od lat osiemdziesiątych, kiedy zaczęto upowszechniać mammografię nie opisano żadnego powikłania wynikającego z zastosowania promieniowania jonizującego.  W aktualnie stosowanych aparatach wielkość napromieniowania jest co najmniej kilkadziesiąt razy mniejsza od przeciętnego badania TK i równa kilku lotom samolotem np. na wakacje.  Mamograficzna diagnostyka piersi dedykowana jest kobietom z większą ilością tkanki tłuszczowej oraz w przedziale wiekowym powyżej  49 roku życia. Może być  sosowane wcześniej przy uzasadnieniu medycznym. Badanie dyskomfortowe (dla części pań bolesne), zwłaszcza dla Pań o gęstych, sprężystych piersiach, ale pewne zmiany (mikrozwapnienia) może wykryć na 2 lata wcześniej od ultrasonografii. Z własnego doświadczenia (ponad 30 lat pracy w Zakładach Diagnostyki Obrazowej) oceniam, że około 7% bardzo wczesnych zmian nie widocznych jeszcze w USG mogło być wykrytych w tym samym czasie metodą mammografii. Natomiast u części kobiet prawidłowo wykonana mammografia nie ma szans wykrycia raka! Dotyczy to młodych kobiet oraz  Pań mających gęste, gruczołowe piersi, jeśli wystąpił u Nich RAK nie zawierający mikrozwapnień i małej (kilkumilimetrowej wielkości). Taka zmiana na tym wczesnym etapie jest już widoczna w USG.

Optymalnie stosować jest USG 1 x w roku  oraz Mammografię co dwa lata* od 49 roku życia.

Czas wykonania badania to około 5 minut. Wynik zwykle po kilku dniach.

* W przypadkach obciążenia genetycznego rakiem piersi w rodzinie (gdy chorowała mama, siostra lub córka oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie) należy wykonywać mammografię co 1 rok niezależnie od corocznej diagnostyki ultrasonograficznej.

dr n. med. Krzysztof Zaleski
SPECJALISTA RADIOLOGII i Diagnostyki OBRAZOWEJ