START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Badanie układu limfatycznego (węzłów chłonnych) Układ ten warunkuje odporność organizmu. Zmiany w tym układzie pozwalają na wczesne wykrycie nowotworów złośliwych i chorób rozrostowych (białaczki, ziarnicy złośliwej) chłoniaków. Uwidocznienie zmian pozwala ustalić właściwe rozpoznanie, nawet kilka lat przed wystąpieniem pełnych objawów choroby. Ocena tego układu pozwala również monitorować skuteczność zastosowanego leczenia. Badanie obejmuje węzły chłonne tkanek miękkich szyi, dołów nad i podobojczykowych, dołów pachowych, pachwin i przestrzeni zaotrzewnowej

Cennik USG:

USG Jamy Brzusznej 150 zł
USG piersi 150 zł
USG Tarczycy 150 zł
USG układu moczowego, nerek, pęcherza 150 zł
USG Ślinanek i węzłów chłonnych szyjnych 150 zł
Wizyta 200 zł
dr n. med. Krzysztof Zaleski
SPECJALISTA RADIOLOGII i Diagnostyki OBRAZOWEJ