START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Badanie układu limfatycznego (węzłów chłonnych) Układ ten warunkuje odporność organizmu. Zmiany w tym układzie pozwalają na wczesne wykrycie nowotworów złośliwych i chorób rozrostowych (białaczki, ziarnicy złośliwej) chłoniaków. Uwidocznienie zmian pozwala ustalić właściwe rozpoznanie, nawet kilka lat przed wystąpieniem pełnych objawów choroby. Ocena tego układu pozwala również monitorować skuteczność zastosowanego leczenia. Badanie obejmuje węzły chłonne tkanek miękkich szyi, dołów nad i podobojczykowych, dołów pachowych, pachwin i przestrzeni zaotrzewnowej

dr n. med. Krzysztof Zaleski
SPECJALISTA RADIOLOGII i Diagnostyki OBRAZOWEJ