START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

K.Zaleski, A.Bianek, M.Studniarek, M. Bartos, L. Pomorski, J.Narębski
Różnice w unaczynieniu raków brodawkowych i pęcherzykowych tarczycy w dopplerowskiej ocenie ultrasonograficznej – doniesienie wstępne. Ultrasonografia Polska Suplement
do nr 2 1998 r s.198.
Ranking KBN 3.00
Nowotwory złośliwe – raki mają odmienne naczynia od naczyń zdrowej tkanki. Naczynia zmian patologicznych (raków) można uwidocznić w USG z zastosowaniem opcji Color-Doppler i poprzez obliczanie wskaźnika oporu naczyniowego RI . Naczynia tętnicze raków brodawkowatych mają wyjątkowo wysoki IR, natomiast pęcherzykowych najniższe z rakow tarczycy, ale wyższe niż w zmianach łagodnych. 

K.Zaleski. M. Studniarek, A. Bianek, M. Bartos, L. Pomorski
Badania dopplerowskie w ocenie pojedynczych zmian ogniskowych tarczycy. Ultrasonografie 1998 supl nr2, s. 80
Ranking KBN 3.00
Nowatorska próba zastosowania opcji Dopplerowskich aparatów USG do różnicowania zmian ogniskowych w tarczycy. 

K. Zaleski
Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w różnicowaniu pojedynczych zmian ogniskowych w gruczole tarczowym. Doktorat
Ranking KBN 8.00
Nowatorska, skuteczna próba różnicowania raków i zmian łagodnych w tarczycy.

M. Bartos, L. Pomorski, J. Narębski, M. Studniarek, K. Zaleski, A. Bianek
Zastosowanie  ultrasonografii dopplerowskiej w różnicowaniu zmian ogniskowych tarczycy. Endokrynologia Polska Suplement Nr 4 do zeszytu 2 1997 (tom 48) s. 090.
Ranking KBN 2.00
Omówienie metodyki i wstępnych wyników projektu.

A.Bianek, M. Studniarek, K. Zaleski, J.Berner, M.Faflik
Complementary sonographic procedurs in the diagnosis of breast nodules.
Proceedings of the 10 th international congress on senology breast diseases.
Zastosowanie  ultrasonografii dopplerowskiej w różnicowaniu guzków sutka.

A. Bianek-Bodzak, K.Zaleski, M. Studniarek, Mechlińska-Baczkowska
Color Doppler sonography in malignancy of Thyroid nodules.
Ultrasound Med. 2003 Feb;127-31;
Ranking KBN 3.00
Przedstawia  charakterystykę obrazowania USG z zastosowaniem opcji Color-Doppler w złośliwych guzkach tarczycy.

M.Bartos, L.Pomorski, K.Kuzdak, J.Narębski, K.Zaleski
Iniekcje 96% etanolu pod kontrolą USG – alternatywna metoda leczenia obojętnych guzków tarczycy? Ultrasonografia Polska Suplement do nr 2 1998 r.
Ranking KBN 3.00
Praca omawia zastosowany sposób leczenia.

T. Berkowicz , M.Siger-Zajdel, K. Zaleski, A.Mochecka-Thoelke, K.Selmaj
Stwardnienie koncentryczne Balo przebiegające rzutami – obraz kliniczny i analiza MRI of, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, T.36 supl. 2 cz.2 s.73
Ranking KBN 4.00
Opis rzadkiej choroby demielinizacyjnej.

M. Zielińska, A. Mochecka-Thoelke, K. Zaleski, K.Selmaj
Obecność potencjałów satelitarnych w badaniu EMG u chorych na SM ze zmianami demielinizacyjnymi w rdzeniu szyjnym,
Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2002, T.36 supl.2 cz.2 s.519
Ranking KBN 4.00
Omawia korelacje zaburzeń przewodnictwa impulsów nerwowych u pacjentów z plakami demielinizacyjnymi zlokalizowanymi w rdzeniu szyjnym.

K. Zaleski, A.Niczyporuk-Turek, K.Selmaj
Rozległy guz mostu przebiegający z późnymi  objawami klinicznymi – opis przypadku
Valetudinaria – postepy medycyny klinicznej i wojskowej. 2002 tom 7, Nr 1-2.
Ranking KBN 3.00
Opis przypadku guza o wyjątkowo złej lokalizacji.

M.Siger-Zajdel, M. Lewańska, K. Zaleski, A. Członkowska, H.Kwieciński, J.Losy, R. Podemski, Z. Stelmasiak, K. Selmaj.
Badanie otwarte oceny skuteczności interferonu beta 1A (Avonexu) w stwardnieniu rozsianym. Wyniki analizy badania rezonansu magnetycznego. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2004.
Ranking KBN 4.00
Ocena skuteczności interferonu beta 1a.

T.Berkowicz, A.Walczak , K.Wartołowska , M.Siger-Zajdel, K. Zaleski, K. Selmaj.
Wpływ terapii Mitoxantronem na obraz MRI w stwardnieniu rozsianym. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005, Vol. 39, 4 (2), S.302-303.
Omawia skuteczność leczenia mitoksandronem w odniesieniu o analizę obrazów MR.

Zaleski K, Berkowicz T, Siger-Zajdel M, Selmaj K.
Zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa- charakterystyka obrazu rezonansowego i przebieg kliniczny.
Neurol. Neurochir.Pol.2005 Vol.39 nr 4 supl.2 s.183
Opis bardzo rzadkiej choroby o podobnym obrazie MR do zmian rozrostowych  I mielinozy mostu, ale będącej odrębną jednostką I wymagającą diametralnie innego leczenia.

A.Walczak, T.Berkowicz, K. Wartołowska, M.Siger, K.Zaleski, K.Selmaj
Effect of mitoxantrone therapy on T1 lesion load and atrophy in multiple sclerosis patients
Multiple Scler.2006 Vol. 12 suppl. 1 s.171
Czsopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Wskaźnik Impact Factor ISI 2. 832
Ranking KBN 24.00
Opis stosowania leku.

T.Berkowicz, I.Karlińska, K.Wartołowska, K. Zaleski
Korowe zmiany w stwardnieniu rozsianym
Szeringówka 2005 nr 16 s.6-7
Ranking KBN 1.00
Omawia korelacje zmian w testach psychologicznych i obrazach MR u chorych na SM ze zmianami i z zanikami w korze mózgowej.

T.Berkowicz, M.Siger-Zajdel, K.Zaleski, D. Sokołowska, J.Wendorff, K. Selmaj
Zapalenie pnia mózgu Bickerstaffa – analiza przebiegu klinicznego i obraz rezonansu magnetycznego. Neurol. Neurochir. Pol. 2006 Vol. 40 nr1, s.16-21
Ranking KBN 5.00
Opis przypadku bardzo rzadkiej choroby o podobnym obrazie MR do zmian rozrostowych  I mielinozy mostu, ale będącej odrębną jednostką I wymagającą diametralnie innego leczenia.